SwissBiHSwissBiH

Prestaje važiti odluka o finansijskoj konsolidaciji Klasa


Autor: Anera

Federalna vlada donijela je Odluku kojom je prestala da važi Odluka o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „Klas” d.d. Sarajevo u čijem osnovnom kapitalu je učešće privatnog kapitala 100 posto.

Kako je navedeno u obrazloženju, Nadzorni odbor ovog društva je donio odluku o jednokratnom i hitnom izmirenju dugovanja, odnosno obaveza koje su bile predmet konsolidacije, što je učinjeno 25.04.2019. godine.

Riječ je o obavezama prema Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, Federalnom zavodu za zapošljavanje i Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Prestankom važenja Odluke o finansijskoj konsolidaciji „Klasu“ je omogućeno da podnese zahtjev Poreznoj upravi za otpis kamata.

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment