SwissBiHSwissBiH

Pripremne radnje za pokretanje ljevaonice Aluminija


Autor: Anera

Trenutno se izvode pripremne radnje po do sada obavljenim analizama za pokretanje Ljevaonice. Faza 1 je definirana kao pripremna faza za stvaranje preduvjeta za nastavaka rada ostalih pogona u fazama 2 i 3.

Na današnjem sastanku Kriznog stožera Aluminija d.d. Mostar Uprava je prezentirala nacrt sistematizacije za Fazu 1, Ljevaonica i prateće službe, s objašnjenjima vezanim za radna mjesta, priopćeno je iz Aluminija nakon sastanka.

Također je dostavljen i plan restrukturiranja koji uključuje sve tri faze s dinamikom provođenja.

Trenutno se izvode pripremne radnje po do sada obavljenim analizama za pokretanje Ljevaonice.

Faza 1 je definirana kao pripremna faza za stvaranje preduvjeta za nastavaka rada ostalih pogona u fazama 2 i 3, navodi se u priopćenju.

U okviru rada na Fazi 1 potrebno je stvoriti preduvjete za realizaciju zbrinjavanja dijela uposlenika koji će biti definirani kao tehnološki višak kroz model mirovina i otpremnina.

Sama implementacija prve faze će se definirati kroz radne aktivnosti za 350 djelatnika.

Kroz proces implementacije financijske konsolidacije pokušat će se stvoriti preduvjeti za pokretanje ostalih pogona kroz održiv model poslovanja.

Također se potvrđuje da se intenzivno radi na uvezivanju staža za sve uposlenike, za što postoje i određeni modeli rješavanja.

Nakon sastanka sa predstavnicima sindikata održan je i radni sastanak s predstavnicima potencijalnih investitora koji su već pokrenuli procese za due dillignce analizu, kaže se na kraju današnjeg priopćenja, prenosi bljesak.info.

Komentar-Kommentar-Comment