SwissBiHSwissBiH

Rast obima, prihoda i dobiti prerađivačke industrije u RS


Autor: Anera

Vlada Republike Srpske prihvatila je danas informaciju o stanju u oblasti prerađivačke industrije Republike Srpske za 2018. godinu u kojoj je navedeno da je fizički obim ukupne industrijske proizvodnje u RS u odnosu na prethodnu godinu porastao za 3,6 odsto.

Ukupan prihod u 2018. godini iznosio je 5,66 milijardi KM i u odnosu na 2017. godinu veći je za 8,2 odsto, dok je neto dobit prerađivačke industrije u istom periodu povećana za 11,8 odsto na 344,2 miliona KM.

Privredna društva iz oblasti prerađivačke industrije u 2018. godini ostvarila su izvoz u vrijednosti od 3,18 milijardi KM, što je više za 8,6 odsto nego u 2017, dok je u isto vrijeme uvoz prerađivačke industrije porastao za 8,4 odsto.

Pokrivenost uvoza izvozom u oblasti prerađivačke industrije iznosila je u 2018. godini 75,2 odsto i bila je veća za 0,1 procenat u odnosu na 2017. godinu, saopšteno je iz Biroa Vlade RS za odnose sa javnošću.

Vlada je donijela uredbu o uslovima za davanje saglasnosti “Lutriji Republike Srpske” za osnivanje privrednog društva za priređivanje igara na sreću.

Razlog za donošenje ove uredbe je propisivanje kriterijuma i postupka izbora ponuđača za osnivanje privrednog društva koje će sa “Lutrijom” priređivati lutrijske i elektronske igre na sreću na teritoriji Republike Srpske, kao i zaštita kapitala i položaja ovog javnog preduzeća, navedeno je u saopštenju.

Istaknuto je da izbor privrednog društva u ovom slučaju ne podliježe odredbama Zakona o javnim nabavkama, ali je, zbog visoko postavljenih kriterijuma i imajući u vidu značaj ovih djelatnosti, ispoštovano načelo transparentnosti.

“Lutrija Republike Srpske” će prema kriterijumima propisanim uredbom raspisati javni poziv za dostavljanje ponuda privrednih društava s ciljem osnivanja zajedničkog privrednog društva u kojem će “Lutrija” imati u vlasništvu najmanje 51 odsto kapitala i prava odlučivanja.

Vlada RS se upoznala sa informacijom o sprovođenju mjera i aktivnosti iz republičkih akcionih planova za realizaciju preporuka Evropske komisije sa trećeg ciklusa sastanaka pododbora između EU i BiH.

Usvojeni su republički akcioni planovi za realizaciju preporuka Evropske komisije sa sastanaka Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju između EU i BiH, Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku, Pododbora za trgovinu, industriju, carine, oporezivanje i saradnju sa drugim zemljama kandidatima i Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo.

Vlada je dala zadatak republičkim organima uprave nadležnim za realizaciju mjera i aktivnosti iz ovih akcionih planova da prioritetno pristupe realizaciji utvrđenih mjera i aktivnosti i o tome redovno izvještavaju Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske.

Info: BiznisInfo.ba

Komentar-Kommentar-Comment