SwissBiHSwissBiH

Realizacijom Inicijative 20+5+6 do snažnije privrede i većih plaća


Autor: Anera

Poslodavci putem inicijative 20+5+6 traže bolje uslove za privredu u Federaciji BiH.

Pomenuta inicijativa je većinom glasova podržana na tematskoj sjednici Zastupničkog doma PFBiH, održanoj sredinom aprila 2019. godine. Međutim, dalje se ništa spektakulatno nije desilo.

Predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović za poslovni portal Akta.ba je pojasnio kako se na pomenutoj Inicijativi radi oko godinu i po i u nju je uloženo dosta rada i truda.

“Inicijativa donosi usvajanje seta zakona kojim bi se značajno poboljšao poslovni ambijent u FBiH, rasteretila privreda, te bi se stvorio dodatni prostor za povećanje plaća radnicima, a došlo bi i do smanjenja sive ekonomije čiji je udjel u BiH jako visok. Inicijativa se odnosi na 20 zakona koji bi trebali ići u redovnu proceduru. Pet kratkih izmijena zakona koji bi trebali da idu u skraćenu proceduru i šest inicijativa upućenih Vladi i Parlamentu FBiH koji bi trebali da socijalne partnere uvedu u jače donošenje propisa i zakona koji su vezani za poslovni ambijent, ekonomiju”, rekao je Smailbegović, vjerujući kako bi se donošejem zakona iz Inicijative poboljšale poslovne aktivnosti, smanjio odlazak mladih ljudi koji je aktuelan posebno zadnjih godinu dana.

Osvrćući se na zakone iz Inicijative 20+5+6 kazao je kako su oni podijeljeni u nekoliko grupa.

                                                     (Predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović)

“Najvažniji su fiskalni zakoni, javni prihodi, ono što se odnosi na poreze što čini 6-7 zakona, od  kojih je najvažniji Zakon o porez na dohodak, doprinose, dobit, administartivne i sudske takse… Imamo nekoliko zakona iz oblasti privrede , kao što su Zakono stečaju, Zakon o registraciji privrednih društava, Zakon o pravnim društvima… Jedan o setova se odnosi i na zakone iz pravnih odnosa,  Zakon o štrajku, Zakon o mirnom rješavanju sporova… Inicijativu čini i set zakona vezan za zdravstvo, gdje smo se fokusirali na zloupotrebe bolovanja i kako da ih minimiziramo. Ovdje su predložena dva zakona, tj. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti”, pojasnio je Smailbegović, te naglasio kako su ovo najvažniji zakoni čijim će se usvajanjem privredi dati vjetar u leđa i mjesto koje zaslužuje u BiH, kako bi se brže razvijala i jačala.

Poslodavci su tvrdi Smailbegović svjesni da se 25 zakona ne može staviti na jednu sjednicu, to će to biti proces od nekoliko sjednica Parlamenta.

“Važno je da se krene, naročito da se usvoje zakoni koji tretiraju poreze (doprinose, dobit, dohodak) čija bi primjena trebala početi sa 01.01. Ukoliko se izgubi još dodatnog vremena,bojim se da će  biti kasno za 01.01.  i da će sve biti odgođeno za još jednu godinu, što je velika šteta”, navodi Smailbegović.

I pored svih poteškoća, sa kojim se suočava bh. privreda zadnjih godina bilježi rast od 3 do  3,5 posto.

“Upravo je jedan dio naše Inicijative vezan za iskorištavanje pomenutog rasta.  Predloženo je da povećanje prihoda koje imamo i koje je evidentno u FBiH  se iskoristi na način tako što će se jedan dio zadrži u fondovima i budžetima, a  jedan dio smanjenjem stopa i dioprinosa vrati privredi i smanjiti opterećenje privrede”, kaže Smailbegović, naglašavajući kako bi bilo šteta izgubiti ovaj ekonomski rast i odugovlačiti proces dalje.

O Inicijativi 20+5+6 za poboljšanje poslovnog ambijenta i o novom tekstu Zakona o PDV-u danas će se govoriti i na sjednici Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH koje smatra da prijedlog nacrta zakona o PDV-u nije reformski, niti stimulativan za privredu pa u tom smislu neće dovesti do povećanja privrednih aktivnosti, niti proširenja poreske osnovice za prikupljanje PDV-a.

Smailbegović, je kazao kako će na sjednici UO članstvo upoznati o razgovorima sa Vladom i ministarstvima, te tražiti određena ovlaštenja.

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment