SwissBiHSwissBiH

RS će prva u regionu imati razrađen program prevencije nastanka otpada


Autor: Anera

U ogranizaciji Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske u Banjaluci je 05.09.2019. godine održana javna rasprava o Nacrtu republičkog plana upravljanja otpadom i o Izvještaju o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Nacrta republičkog plana upravljanja otpadom.

Republičkim planom upravljanja otpadom se određuje i usmjerava upravljanje otpadom na osnovu analize postojećeg stanja i ciljeva upravljanja otpadom, utvrđenih Strategijom upravljanja otpadom za period 2017-2026. godine.

Obraćajući se učesnicima javne rasprave, pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine Svjetlana Radusin je izrazila očekivanje da će stručna i najšira javnostativnim aktivnim učešćem u javnoj raspravi i svojim sugestijama i komentarima  pomoći da Republika Srpska dobije kvalitetan i sprovodiv dokument. Ona je rekla da je Republički plan upravljanja otpadom  sveobuhvatan dokument koji daje smjernice za upravljanje otpadom, na koji način da ga sortiramo, gdje da ga odlažemo, a dobićemo i konačne odgovore o količinama i vrstama otpada u Republici Srpskoj.

Svjetlana Radusin je istakla da će Republika Srpska, nakon usvajanja Republičkog plana upravljanja otpadom, biti prva u regionu koja će imati u potpunosti razrađen program prevencije nastanka otpada po uzoru na evropske zemlje.

Nacrt republičkog plana upravljanja otpadom i Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Nacrta republičkog plana upravljanja otpadom, su urađeni u okviru projekta “Mreža organizacija civilnog društva za lobiranje i zagovaranje u oblasti zaštite životne sredine”, kojeg sprovodi implementaciona agencija Reginoalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu, a finansira Švedska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj  SIDA.

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju je nosilac prireme ovih dokumenata.

Naredna javna rasprava o ovim dokumentima održat će se u Istočnom Sarajevu, 11.9.2019. godine.​

 

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment