SwissBiHSwissBiH

Sastanak predstavnika Privredne komore KS i SwissBiH


Autor: Anera

U prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo protekle sedmice održan je sastanak sa predstavnicima kompanije SwissBiH. Sastanku je prisustvovao osnivač i direktor SwissBiH-a Nedžad Alić. Tema sastanka je bila razmjena dosadašnjih iskustava, te dogovor o budućim zajedničkim aktivnostima.

U okviru tematike dogovorena je saradnja i razmjena informacija. Tokom razgovora je istaknuta i potreba za dodatnim informisanjem i edukacijom poduzetnika sa područja Sarajevskog kantona o dostupnim načinima finansiranja iz EU i drugih međunarodnih donatorskih fondova za finansiranje razvojnih projekata i investicija, te je u skladu s tim dogovoreno da će SwissBiH organizirati seminare koji će poduzetnicima  omogućiti uvid u trenutno dostupne fondove za BiH, fondove za koje mogu aplicirati poduzetnici, načine pristupa navedenim fondovima, potrebnoj dokumentaciji, mogućnostima umrežavanja sa poduzetnicima iz regiona u svrhu zajedničkih aplikacija na fondove i slično.

Ovom prilikom iskazano je zadovoljstvo po pitanju dosadašnje saradnje Privredne komore Kantona Sarajevo i Kompanije SwissBiH, te je dogovoren i nastavak uspješne realizacije aktivnosti u skladu sa Sporazumom o partnerskoj saradnji.

Komentar-Kommentar-Comment

%d bloggers like this: