SwissBiHSwissBiH

Sedam granskih sindikata usvojilo strategiju zajedničkog djelovanja prema Vladi


Autor: Anera

Sedam granskih sindikata usvojilo je strategiju zajedničkog nastupa prema Vladi Federacije BiH i Udruženju poslodavaca FBiH u vezi usvajanja neophodnih zakona koji se tiču prava radnika tih grupacija i realnog sektora.

Smatraju da se “radnici industrijskog sektora nalaze u izuzetno složenoj i teškoj situaciji diskriminirani u odnosu na druge radnike niskim plaćama i lošim uvjetima rada”.

Također, inicirat će obnavljanje i nastavak rada Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH čija okosnica, kako tvrde, moraju biti industrijski sindikati.

Na pregovaračkim sastancima industrijskih sindikata sa socijalnim partnerima, koji su održani u julu, usaglašen je Zakon o uvezivanju staža i Zakon o zaštiti na radu, a u narednom periodu nastavit će se pregovori u vezi sa usaglašavanjem Zakona o štrajku.

Sindikati su saglasni da industrijski sindikati moraju biti vodilja sindikalnog pokreta na nivou Saveza samostalnih sindikata (SSS) BiH i zahtjevat će hitan sastanak predstavnika svih granskih sindikata Saveza samostalnih sindikata BiH radi pripreme i organizacije jedinstvenog kongresa SSS BiH.

Već su preduzete neke od dogovorenih aktivnosti a realizacija ostalih očekuje se u narednih 30 dana, navedeno je u saopštenju granskih sindikata iz oblasti industrije.

To su: Sindikat metalaca FBiH, Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH, Samostalni sindikat elektroenergetskih radnika Federacije BiH, Sindikat tekstila, kože, obuće i gume Federaciji  BiH, Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH, Sindikat građevinarstva i industrije građevinskog materijala BiH i Samostalnog sindikata hemije i nemetala u Federaciji BiH.

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment