SwissBiHSwissBiH

Sejari želi preuzeti u potpunosti Centrotrans – Eurolines


Autor: Anera

Više nema dileme, Sejari d.o.o. Sarajevo želi preuzeti Centrotrans- Eurolines d.d. Sarajevo. Ponuda za kupovinu dionicaovog dioničkog društva već je objavljena.

Centrotrans posjeduje Dionički kapital emitenta u iznosu od 8.512.210,00 KM koji sesastoji od ukupno 121.603  redovnih običnih dionica nominalne vrijednosti 70,00 KM.

Sejari posjeduje 57.922  dionica Centrotrans- Eurolinesa koje čine 47,6320  posto vlasničkog udjela.

Broj dionica emitenta koje su predmet ponude je 63.681 ili 52,3680  psto redovnih dionica.

Ponuđena cijena po jednoj dionici je 46,00 KM odnosno 65,71 posto od nominalne vrijednosti dionice

Kako je navedeno u ponudi Sejari ima namjeru preuzeti viasništvo nad ciljnim društvom u 100% iznosu u toku trajanja ponude. Provođenje ponude za preuzimanje ima za cilj upravljanje ciljnim društvom u pravcu njegovog daljnjeg razvoja i jačanja.

“Ponuđač nema namjeru promjene dosadašnje politike zapošljavanja, te ima za cilj da zadrži dosadašnji ravnopravni status zaposlenika ciljnog društva i ponuđača“, navedeno je u ponudi.

Inače, poslovni portal Akta.ba je još u aprilu ove godine najavio da će se desiti preuzimanje ovog dioničkog društva od strane kompanije Sejari.

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment