SwissBiHSwissBiH

Top 10 kompanija za proizvodnju i prodaju namještaja


Autor: Anera

Poslovni portal Akta.ba je uradio analizu top 10 kompanija u Bosni i Hercegovini a čija je djelatnost proizvodnja i prodaja namještaja od drveta i metala za domove, poslovne i prodajne prostore.

Pregled je napravljen po ostvarenoj dobiti i prihodima u 2018. godini. Kompanije su ostvarile 321.688.244,00 KM prihoda a 24.112.094,00 KM dobiti u 2018. godini.

Lidersku poziciju prema ostvarenim prihodima zauzeo je Standard Furniture Factory d.d. Sarajevo sa 64.140.385,00 KM.

Po dobiti to je kompanija Luxor XL d.o.o. Sarajevo sa 6.570.093,00 KM.

Na drugom mjestu po ostvarenom prihodu je kompanija FEN d.o.o Lukavac sa 41.574,576,00 KM.

Po dobiti drugo mjesto zauzela je kompanije GMP KOMPANI d.o.o. Banja Luka sa 3.426.458,00 KM.

 

U nastavku pogledajte poredak preostalih kompanija po našoj analizi.,

 

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment