SwissBiHSwissBiH

Tuzla dobija još jednu privrednu zonu – Za ulaganje u Mlake već zainteresovani Vokel i FIS


Autor: Anera

Gradsko vijeće Tuzla nedavno je usvojilo Zoning plan privredne zone Mlake kojim je predviđeno formiranje još jedne privredne zone za investitore u tom gradu. Zona Mlake locirana je u jugozapadnom dijelu grada, u neposrednoj blizini industrijske zone Bosanska poljana, a ukupna površina prostorne cjeline je 11.110 hektara.

Kako za eKapiju objašnjava Indira Sofić, šefica Odjeljanja za izradu planske dokumentacije u Zavodu za urbanizam Grada Tuzla, definisano je ukupno šest parcela, a interes za ulaganje već su iskazale kompanije Vokel i FIS.

– Pojedinačne privredne parcele su veličine od 3.300 do 37.400 m2, s tim da se četiri mogu spajati u zavisnosti od potrebe investitora, te konkretne namjene. Zoning planom privredne zone Mlake ne definišu se gabariti objekata, već su dati maksimalni prostori predviđeni za gradnju – rekla je Softić.

Dodaje da se prilikom formiranja parcela vodilo računa o granicama privatnih parcela, kako bi u budućnosti što lakše riješili imovinsko-pravni odnosi.

– Parcele su orijentisane na interne saobraćajnice, koje imaju priključak na magistralu, dok će unutar kompleksa sam investitor glavnim projektom definisati svoje površine za saobraćaj, manipulativne i parking prostore – navodi Sofić.

Prema njenim riječima, velike su prednosti lokacije privredne zone Mlake. Sa jugozapadne strane je magistralna cesta Tuzla – Sarajevo, sa sjeverozapada je regulisano korito rijeke Jale, a sa sjevereoistoka i jugoistoka željeznička pruga Brčko – Tuzla – Banovići.

Prilikom izrade plana naročito se vodilo računa o ekologiji, pa je unutar zone predviđena gradnja poslovnih, uslužnih, te industrijskih objekata koji neće uticati na zagađenje vazduha, vode i tla.

Zoning plan privredne zone Mlake je stupio na snagu, pa zainteresirani investitori već mogu nadležnim gradskim službama uputiti zahtjeve za kupovinu zemljišta.

Izvor: ekapija.ba

Komentar-Kommentar-Comment