SwissBiHSwissBiH

U toku izrada studije izvodljivosti izgradnje tehnološkog centra Tešanj


Autor: Anera

TRA Agencije za razvoj općine Tešanj i konsultanska firma Enova d.o.o. Sarajevo u maju ove godine krenuli su sa izradom “Studije izvodljivosti izgradnje tehnološkog centra Tešanj”.

Aktivnost izrade Studije proističe iz strateškog cilja 1.1.1.1 Strategije razvoja općine Tešanj 2018-202/2027.

Menadžer cilja prof.dr. Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj, kaže da je svrha navedenog strateškog cilja razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture s ciljem poticanja inovacija i povoljne poduzetničke klime, te razvoja poduzetništva kao glavnog pokretača lokalnog razvoja.

Realizacijom projekta Tehnološki centar Tešanj, mala i srednja preduzeća na području općine Tešanj ( i ZeDo kantona, pa i šire), postojeći i potencijalni poduzetnici imat će kvalitetnu infrastrukturu i podršku za razvoj i unapređenje svojih inovacijskih i istraživačkih potencijala.

Posebnost tehnološkog centra (TC) ogleda se u njegovoj strukturi koja teži da razvija i prati ideje i inovacije do razine poduzetničke primjene, zatim da prima i odrađuje transfer tehnologije i znanja, te razvija visoku tehnologiju koju primjenjuje u privredi. Povezuju se stručnjaci kako bi mogli razmjenjivati znanja i vještine te tako, uz pomoć novih tehnologija, pokušali komercijalizirati i iskoristiti svoje znanje te finalno stvoriti objekt ili uslugu koju mogu naplatiti i plasirati na tržite. Tehnološki su centri orijentirani prema razvoju proizvoda koja se temelji na naučno – istraživačkim radovima i znanjima, oni su tzv. inkubatori u kojima se nalazi velika koncentracija znanja, visoke tehnologije i obrazovanja koja je povezana sa obrazovnim institucijama.

“Ovi centri predstavljaju planirane, osmišljene i organizirane jedinice koje imaju potpuno opremljen prostor u smislu infrastrukture i drugih oblika pomoći i podrške. Klijentima, često označenim kao “stanari”, nude se različiti oblici pomoći i pogodnosti (uredski prostor, oprema, intelektualne usluge), s ciljem razvijanja ideja od faze formiranja i inkubacije do faze gotovog proizvoda spremnog za tržište. Oni se osnivaju i razvijaju u saradnji s obrazovnim ustanovama i tako predstavljaju vezu između znanja, obrazovanja, visoke tehnologije i poduzetništva”, navodi Alagić.

Prema riječima menadžera projekta prof.dr. Ismar Alagića tehnološki centri doprinose ispunjenju regionalnih i lokalnih razvojnih strategija i aktivni su sudionici lokalnih inovacijskih politika. Koristi pružanja usluga u okviru TC-a u kontekstu razvoja su višestruke i ogledaju se u:

a) Podržavanju privrednog rasta (npr. kroz poticanje suradnje postojećih preduzeća u odabranim granama; kroz promoviranje i jačanje poduzetničkog duha u regiji; kroz usmjeravanje određene tržišne niše (s posebnim tipom klijenata kao što su start-up ili s posebnom granom kao što je biotehnologija)

b) Doprinosu otvaranju radnih mjesta, po mogućnosti u području istraživanja i razvoja (npr. kroz smanjenje stope nezaposlenosti; kroz poticanje uglavnom visokokvalificiranih osoba da ostanu u regiji i dr.);

c) Poticanju inovacija (npr. kroz osnivanje i finansiranje novih tehnološki orijentiranih preduzeća; kroz unaprjeđenje transfera tehnologija / komercijalizaciju novih tehnologija; kroz povećanje interakcije između univerziteta/fakulteta i preduzeća i dr.)“.

Tokom proteklog perioda izvršeno je anketiranje predstavnika firmi i obrazovnih institucija, te kompletirano primarno istraživanje koje stvara osnovu da se tokom augusta 2019. godine dostavi na uvid prva nacrt verzija navedene Studije sa prijedlogom smjernica za dalje djelovanje.

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment