SwissBiHSwissBiH

UO UINO izmijenio odluku o carinskoj politici zbog elektronskog potpisa


Autor: Anera

Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje (UINO) BiH usvojio je na zadnjoj sjednici u Mostaru izmjene Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici BiH, čime se njena primjena prolongira od 1. kolovoza ove do 1. srpnja 2021. godine jer još nije u upotrebi elektronski potpis u BiH.

UO UINO informirat će Vijeće ministara BiH o ovoj odluci i problemima u njezinoj primjeni zbog nepostojanja tijela u BiH za izdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda za korištenje naprednog elektronskog potpisa, priopćeno je iz te uprave.

Također, Upravni odbor je odgodio raspravu o Nacrtu zakona o carinskim prekršajima BiH koji treba da bude usklađen sa Zakonom o carinskoj politici BiH čija primjena počinje od 2021. godine.

Na sjednici razmatrana je i informacija o stanju i aktivnostima UINO BiH za prvi kvartala ove godine, gdje se navode podaci o povećanju prihoda od PDV-a u odnosu na isti period prošle godine.

Članovi UO razmatrali su inicijativu iz UINO za izmjenu Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH i bit će urađene detaljne analize prije konačne odluke o toj inicijativi, koja bi kasnije trebala biti upućena u dalju proceduru usvajanja od Vijeća ministara do Parlamentarne skupštine BiH.

Kako je navedeno iz Uprave za neizravno oporezivanje (UINO) BiH, ni na zadnjoj sjednici nije bilo suglasnosti među entitetskim predstavnicima za donošenje odluka o privremenim poravnanjima za protekle godine, niti utvrđivanje privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava s jedinstvenog računa za razdoblje travanj- lipanj 2019. godine.

 

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment