SwissBiHSwissBiH

Ured za reviziju institucija BiH za 5 mil. KM kupuje objekt u Sarajevu


Autor: Anera

Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine objavila je javni poziv za kupovinu/nabavku objekta za potrebe smještaja Ureda za reviziju institucija BiH u Sarajevu

Procjenjena vrijednost je 5.000.000,00 KM, a planirana dinamika potrošnje sredstava realizirat će se u tranšama.

Ono što se traži u pozivu jeste da objekt mora biti lociran u užoj gradskoj zoni Grada Sarajeva, blizu javnog prijevoza, udaljen manje od pet kilometara od sjedišta institucija BiH. Tražena površina prostora je minimalno 1.200 m2.

Objekt bi trebao imati urede za oko 90 uposlenika, različitih veličina. Pored toga, treba da posjeduje višenamjensku salu, bife, arhivski prostor, parking prostor, od čega 8 garažnih mjesta unutar prostora i druge potrebne sadržaje.

Pravo učešća po ovom javnom pozivu imaju sva fizička i pravna lica sa područja Bosne i Hercegovine, koja dostave svoje ponude u predviđenom roku i kompletnu traženu dokumentaciju.

Podjećamo,  kupovina ovog objekta finansirati iz akumulirane dobiti, odnosno kapitala JP NIO “Službeni list BiH””u 2018. u iznosu od milion maraka i budžetskih sredstava institucija BiH u 2019. i 2020. godini u iznosima od po dva miliona maraka.

No, potrošnja tih sredstava predviđena je u tri etape, s tim da je prvi milion planiran da se potroši u 2018., očigledno retroaktivno, a u ovoj i narednoj godini plan je da se potroše još po dva miliona.

 

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment