SwissBiHSwissBiH

USAID DIASPORA INVEST: Otvoren poziv za tehničku podršku razvoju dijasporskih investicija!


Autor: NAL

Navedena tehnčka podrška se pruža u oblastima unapređenja proizvodnih procesa i usluga, razvoju proizvoda, obuci osoblja, procesima ceritifikacija kao i drugim procesima od važnosti za poslovanje.

Potencijalni korisnici mogu uputiti upit putem e-maila info@diasporainvest.ba ili na telefon 033 550 971. Nakon prvog kontakta bit će izvršene provjere o ispunjenosti uslova, te će korisnici biti dalje kontaktirani kroz Biznis centra bh. dijaspore.

Tehnička podrška

Tehnička podrška može uključiti podršku u aktivnostima fokusiranim na razvoj proizvoda i usluga , unapređenje procesa upravljanja, unapređenje ekonomičnosti i optimizacije proizvodnih procesa, uvođenje naprednih tehnoloških riješenja i opreme, obuku osoblja, proces certifikacije, istraživanje tržišta, izradu studija izvodljivosti, izradu razvojne strategije, kreiranje biznis plana, marketing plana i komunikacijsko planiranje itd. 

Nakon procesa prijave, sve kvalificirane firme će biti kontaktirane od strane osoblja USAID Diaspora Invest projekta kako bi se nakon uvida u stadij poslovanja i potrebe firme identificirale potrebe i optimalni oblik i vrsta tehničke podrške koju projekt može pružiti.  Nakon utvrđivanja vrste i optimalnog modaliteta podrške pristupa se identifikaciji konsultanata, definiranju rokova, i izradi ugovora o tehničkoj podršci.  

Pravo na tehničku podršku u okviru projekta USAID Diaspora Invest

USAID Diaspora Invest projekt je usmjeren na podršku novih ili proširenju poslovanja postojećih preduzeća povezanih s dijasporom. Poslovni subjekti moraju zadovoljiti nekoliko kriterija kako bi imali pravo na tehničku podršku u okviru projekta.

1. Pravni status: tehnička pomoć može biti dostupna za mala i srednja preduzeća registrovana u Bosni i Hercegovini. Preduzeća koja su u postupku registracije se također mogu prijaviti za eventualnu tehničku pomoć. 

2. Starost preduzeća: preduzeća/podnositelji prijave, moraju imati status startupa ili preduzeća osnovanog najviše pet godina (0 – 5 godina starosti) prije datuma objave Poziva za prijavu.

3. Veza sa dijasporom: Preduzeća koja se žele prijaviti za tehničku pomoć moraju imati uspostavljenu vezu sa članom dijaspore koju mogu i dokazati. Ova veza se može dokazati kroz:

(i) najmanje 25% vlasničkog udjela člana dijaspore u preduzeću, bilo direktno kao pojedinac ili preko preduzeća u većinskom vlasništvu člana dijaspore. Vlasnički udio člana dijaspore mora biti dokaziv kroz važeći ugovor, akt osnivanja i/ili ispis iz registra o osnivanju preduzeća; i/ili

(ii) dokazivo partnerstvo s članom dijaspore. Partnerstvo se mora potkrijepiti dokazom vlasničkog odnosa, trgovinskim i/ili ugovornim odnosom, zajedničkim poduhvatom ili drugim pravnim odnosom kao prihvatljivim oblicima nefinansijskih doprinosa poslovnom prijedlogu

Član dijaspore definiše se kao iseljenik/ci i njihovi potomci koji žive izvan zemlje rođenja ili porijekla, bilo na privremenoj ili trajnoj osnovi, ali i dalje imaju značajne veze sa zemljama porijekla. Status člana dijaspore mora biti dokazan važećim dokumentom koji ukazuje na prebivalište izvan BiH sa ukupnim trajanjem od najmanje tri godine. Osoba se također može smatrati članom dijaspore ako se vratila u Bosnu i Hercegovinu i ima trajno prebivalište u BiH unutar tri godine prije datuma kada je podnesen zahtjev.  Ova  osoba dužna je dokazati važećim dokumentima da je imala kontinuirani boravak u inostranstvu u trajanju od tri godine.

4. Poslovni sektor: USAID Diaspora Invest će dati prioritet preduzećima u “produktivnim” sektorima, s posebnim naglaskom na poljoprivredu, turizam, informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, metaloprerađivačku industriju, drvnu industriju, druge prerađivačke industrije i energetski sektor. Preduzeća koja se žele prijaviti za tehničku pomoć u drugim sektorima mogu se smatrati prihvatljivima ako pokazuju snažnu usklađenost s ciljevima projeka

5. Prijava u okviru ovog Poziva nije moguća za: neprofitne organizacije, institucije (državne, entitetske ili lokalne), uposlenike, ugovarače ili članove porodica uposlenika USAID Diaspora Invest projekta, kao i stranke koje imaju zabranu učešća u programima Federalne nabavke Sjedinjenih Američkih Država ili programima podrške koji ne podrazumijevaju nabavke.

Proces prijave 

Prijava je moguća isključivo elektronski, slanjem e-maila na info@diasporainvest.ba u kome navodite naziv kompanije i ime kontakt osobe zadužene za daljnju komunikaciju sa projektom USAID Diaspora Invest. Poziv je otvoren do 20.05.2019. godine

Komentar-Kommentar-Comment