SwissBiHSwissBiH

Uspješne priče IsDB takmičenja Transformers Roadshow


Autor: Anera

 

Taleb Al-Tel, direktor Istraživačkog instituta za medicinske i zdravstvene nauke na Univerzitetu u Sharjah, UAE, pravi velike korake u potrazi za novim tretmanima protiv bakterijskih vrsta otpornih na većinu antibiotika koji se danas uobičajeno koriste. Rezistentne bakterije, među kojima je između ostalih i MRSA, otporne na pencilinske i druge antibiotike, jedan su od 10 najčešćih uzroka smrtnosti na globalnom nivou koje godišnje odnesu 700.000 života.

U međuvremenu, Nabeel Siddiqui, CEO i koosnivač startup kompanije ModulusTech iz Pakistana, inovativnim dizajnom unosi revolucionarne ideje u segmentu gradnje malih kuća za tri sata. Danas više od 1,6 milijardi ljudi u svijetu nisu adekvatno stambeno zbrinuti.

Al-Tel i Siddiqui primjeri su inovatora i naučnika čije su ideje kroz takmičenje Transformers Roadshow Islamske razvojne banke (Islamic Development Bank – IsDB) prepoznate kao plemeniti napori usmjereni ka ispunjenju Ciljeva održivog razvoja UN-a, te ih je kao takve IsDB podržala i honorirala u cilju da pomognu zajednicama u izgradnji prosperitetnije i zdravije budućnosti.

Ove godine, IsDB  koja je i većinski dioničar Bosna Bank International odlučila je dati priliku i nagraditi takve ideje najboljih inovatora i poduzetnika iz BiH i zemalja regiona.

Transformers Roadshow, platforma za podršku radu inovatora i poduzetnika širom svijeta koju je IsDB pokrenula u okviru Fonda za inovacije i tehnologiju vrijednog 500 miliona američkih dolara, sada dolazi u našu zemlju. Najbolje ideje bit će prezentirane pred stručnim žirijem 28. septembra 2019. godine u Sarajevu, u okviru trećeg dana održavanja sajma Sarajevo Halal Fair (SHF) 2019. Najbolje tri bit će novčano nagrađene sa po 3.000 dolara i dobit će priliku da se predstave na svjetskom takmičenju u inovacijama u Senegalu.

Osim konkretne finansijske pomoći, cilj IsDB je povezati poduzetnike, inovatore i naučnike s onima koji im mogu prenijeti znanje, finansijsku i svaku drugu podršku, te im pružiti nove poslovne opcije i strateške savjete.

Al-Tel i Siddiqui su ove mogućnosti iskoristili na najbolji način.

Predviđanja govore da će više od 300.000 miliona smrtnih slučajeva do 2050. godine biti uzrokovano bakterijama otpornih na rutinske antibiotike i globalni teret takvog porasta smrtnosti mogao bi iznositi 100 biliona dolara, a kombinacija krhkog sistema zdravstvene zaštite i siromaštva postaje „uzgojni teren“ za opasne infekcije. Al-Telov rad usmjeren je na istraživanje mogućih tretmana s visokim potencijalom za pružanje sigurnih terapijskih efekata u liječenju infekcija prouzrokovanih otpornim bakterijama i razvijanju novih terapije u borbi protiv raka i zaraznih bolesti. Al-Telovi napori koji suštinski promiču zdravlje i edukaciju kao dva od 17 globalnih ciljeva UN-a, rezultirali su novim molekulskim spojevima sintetiziranim na  Univerzitetu u Sharjah koji obećavaju visoki antibiotski efekat u borbi protiv otpornih, smrtonosnih bakterija. Finansijska potpora IsBD pomoći će da antibiotske aktivnosti ovih spojeva budu napredno laboratorijskih ispitane, a u tu svrhu IsDB će Al-Talu omogućiti i povezivanje sa partnerskom kompanijom.

S druge strane, inovativni sistem izgradnje kuća za tri sata i za  3.000 dolara koji je osmislio Siddiqui promiče viziju o izgradnji kuća vrhunske energetske efikasnosti, ekološki održive s izuzetno niskom emisijom ugljika, a otpornih na prirodne opasnosti. Ove kuće su autonomne i potpuno samoodržive kako bi bile neškodljive okolišu.

Svi zainteresirani iz BiH i zemalja regiona kojima je potrebna podršku za njihove ideje i projekte, trebaju se registrovati na IsdB Engage platformi www.isdb-engage.org i svoju ideju prijaviti online na linku. Rok za prijavu je 10. septembar.

Više informacija o tome kako prijaviti ideju, inovaciju, projekat zainteresovani mogu pronaći na web stranicama www.bbi.ba i www.isdb-engage.org

 

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment