SwissBiHSwissBiH

Uspostavljena web stranica projekta WBA4WBL (ERI SEE)


Autor: Anera

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da je uspostavljena nova web stranica na kojoj je moguće pronaći sve potrebne informacije vezane za projekat WBA4WBL (ERI SEE), putem kojeg se planira doprinijeti povećanju broja zaposlenih, kao i mobilnosti radne snage mladih ulaganjem u kvalitet i relevantnost tržišta rada u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (VET) u jugoistočnoj Europi (SEE).

Dugoročno, očekuje se da će na taj način biti znatno unaprijeđeni socio-ekonomski uslovi mladih ljudi u regionu. Vještine stečene tokom procesa obrazovanja bile bi relevantne na tržištu rada, imale bi veći potencijal za zapošljavanje i manji rizik od siromaštva, sa mnogo većim izgledima za zapošljavanje u nacionalnom i regionalnom kontekstu, omogućavajući veću mobilnost radne snage u regionu.

Bosna i Hercegovina, Albanija, Sjeverna Makedonija, Kosovo, Crna Gora, Srbija i Moldavija predstavljaju ciljanu skupinu u ovom projektu. Moldavija kao članica Inicijative za reformu obrazovanja u jugoistočnoj Evropi (ERI SEE) učestvuje u ovom projektu kao posmatrač u regionalnim događajima i konferencijama za potrebe izgradnje kapaciteta.

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment