SwissBiHSwissBiH

Usvojen program o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u FBiH


Autor: Anera

Federalna vlada donijela je Program o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH koji će biti dostavljen Parlamentu Federacije BiH radi davanja saglasnosti.

Ovaj program povezan je s drugim aktivnostima u elektroenergetskom sektoru što uključuje funkcionisanje Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH u zakonima predviđenom obimu, posebno u pogledu neovisnosti i stvaranja pretpostavki za funkcionisanje tržišta električne energije i odvajanja reguliranih i tržišnih djelatnosti. Također uključuje modernizaciju i prestrukturiranje rudnika uglja. Ključne promjene i obaveze koje proizilaze na osnovu odredbi Zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH, i koje će biti obuhvaćene ovim programom, su funkcionalno razdvajanje svih djelatnosti, pravno razdvajanje i neovisnost za djelatnost distribucije i računovodstveno razdvajanje djelatnosti snabdijevanja na regulirano i tržišno.

Ovi zahtjevi znače da je, osim računovodstvenog, potrebno i razdvajanje svih djelatnosti proizvodnje, distribucije, snabdijevanja, trgovine i ostale djelatnosti.

Dodatno, u oblasti djelatnosti distribucije, promjene moraju biti još veće, jer je potrebna još veća nezavisnost koja uključuje i pravni oblik, što znači da će postojeća elektroprivredna preduzeća formirati zavisna društva za distribuciju koja će imati status operatora distributivnog sistema.

Prestrukturiranje elektroprivrednih preduzeća je planirano u više faza pri čemu prva faza odgovara realizaciji osnovnih zahtjeva utvrđenih Zakonom o električnoj energiji u Federaciji BiH kao što su računovodstveno i upravljačko razdvajanje djelatnosti i formiranje preduzeća za distribuciju – ODS. Vremenski okvir za ovu fazu je 15 mjeseci od dana dobijanja saglasnosti Parlamenta Federacije BiH. Program prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH podrazumijeva potpunu provedbu i zaživljavanje u praksi računovodstvenog i upravljačkog razdvajanja, uz primjenu transfernih cijena između djelatnosti unutar elektroprivrednih preduzeća. Tokom ove faze bio bi nastavljen proces modernizacije i poboljšanja poslovanja rudnika uglja pojedinačno, smanjenje broja zaposlenih i realizacije ulaganja.

Istovremeno, elektroprivredna preduzeća bi uradila dodatne analize i, na osnovu njih, donijele odluke u vezi s formiranjem preduzeća za elektroprivredne djelatnosti i prestrukturiranja djelatnosti rudarstva, vodeći računa o organizacionom statusu djelatnosti proizvodnje i budućim potrebama zamjenskih kapaciteta u termoelektranama.

Ovisno od analiza i odluka u ovoj fazi, a uz prethodnu saglasnost Vlade Federacije BiH, pristupilo bi se njihovoj provedbi što predstavlja treću fazu ovog programa.

U programu su detaljno razrađene i sve potrebne aktivnosti za realizaciju svih predviđenih faza i ciljeva.

Bosna i Hercegovina je potpisnik Ugovora o uspostavi Energetske zajednice koji je na snazi od 1. jula 2006. godine. Time je preuzeta obaveza preuzimanja i provedbe pravne stečevine Evropske unije koja se, između ostalog, odnosi na tržište električne energije.

Osnovni cilj energetske zajednice, sa aspekta tržišta električne energije, je kreiranje stabilnog i jedinstvenog regulatornog okvira i trzišnog prostora koji obezbjeđuje pouzdano snabdijevanje električnom energijom i može privući investicije.

U 2011. godini pravna stečevina EU za članice energetske zajednice je proširena dijelom EU propisa koji sačinjavaju takozvani ,“Treći energetski paket“, koji su postali pravno obavezujući i za ugovorne strane Energetske zajednice, uz rok za transpoziciju u domaće zakonodavstvo i provedbu u praksi do 1. januara 2015. godine, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment