SwissBiHSwissBiH

Usvojeni zakoni o depolitizaciji i vraćanju integriteta sarajevskoj policiji


Autor: Anera

Skupština Kantona Sarajevo jučer je na sjednici usvojila izmjene Zakona o unutrašnjim poslovima i Zakona o policijskim službenicima tog kantona, čije odredbe značajno unapređuju organizaciju i djelovanje policije, posebno kada je u pitanju ‘vraćanje struke’ i integriteta u policijske redove te depolitizaciju policije.

Ministar unutrašnjih poslova KS-a Admir Katica kazao je da su Komisija za sigurnost, Nezavisni odbor i Odbor za žalbe javnosti u odvojenim postupcima na osnovu detaljnih i studioznih analiza zakona koji su na snazi, utvrdili niz nedostataka i slabosti, a koji su za posljedicu imali urušavanje policijske struke i narušavanje sigurnosne situacije, kao i potrebu da se bez odlaganja pristupi izmjenama tih zakona.

Utvrđeno je, dodao je ministar, da dvije trećine policijskih službenika nemaju adekvatnu stručnu spremu shodno radnom mjestu, a da od rada policije direktno ovisi kvalitetan rad tužilaštava i sudova.

Katica je naglasio da je prioritet osnaživanje profesionalnih standarda policije i uvođenje struke kako bi se policija dodatno ojačala kadrovima obrazovanim za stručne policijske poslove.

“Radna grupa za izmjene zakona predložila je da će u budućnosti osoba za čin ‘mlađi inspektor’ morati imati VII stepen stručne spreme ili 240 ECTS studijskih bodova bolonjskog sistema studiranja iz matičnih oblasti pravnih, kriminalističkih, kriminoloških i sigurnosnih studija”, kazao je.

Ministar Katica je naglasio da se u stečena prava policijskih službenika koji su na dan stupanja na snagu ovih zakona bili uposleni u MUP-u KS, neće biti ugrožena.

“Mlađi inspektor koji je već uposlen u MUP-u KS, a ima VII stepen stručne spreme ili 240 ETCS studijskih bodova bilo koje struke moći će napredovati kao i do sada, a oni koji imaju 180 ETCS bodova ostat će na svojim radnim mjestima, ali za napredovanje će se morati doškolovati u svojoj struci”, pojasnio je ministar Katica.

Također je naglasio da je zakonom poboljšan i učinjen transparentnijim i postupak prijema novih policijskih službenika, kako bi se onemogućilo da pojedinci imaju povlašten ili privilegovan status, a upražnjena radna mjesta popunila najkvalitetnijim kadrovima.

“Do sada je komisija za zapošljavanje bila sastavljena od pet članova, tri policijska službenika koje je postavljao policijski komesar i dva državna službenika koje je predlagao ministar, što predstavlja apsolutnu kontrolu policijskog komesara. Novim zakonima komisiju će činiti dva policijska službenika koje postavlja policijski komesar, državni službenik, član Sindikata te ekspert”, naglasio je.

Katica je poručio da će se usvajanjem zakona potpuno depolitizirati i organi civilnog nadzora kao i funkcija policijskog komesara.

“Bilo koja osoba koja je ikada bila član neke političke stranke, ili je bila na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou ili u organima vlasti imenovan od političke stranke ne može biti angažiran u policijskim tijelima ili se prijaviti na konkurs za policijskog komesara”, zaključio je ministar Katica.

Zastupnik Stranke demokratske akcije (SDA) Aljoša Čampara smatra da procedura hitnosti za donošenje zakona nije bila potrebna, već da se trebala održati šira javna rasprava sa zainteresiranim stranama.

“Policijski službenici se usvajanjem tog zakona dovode pod potpunu političku kontrolu, što se može vidjeti iz par izmjena”, kazao je Čampara te naveo primjer da član Policijskog odbora ne može biti niko od policijskih službenika.

Također je govorio o izmjenama u vezi unapređenja policijskih službenika, ističući da će većina članova Komisije za unapređenje biti uposlenici Ministarstva unutrašnjih poslova.

“Mi i međunarodna zajednica smo bili za depolitizaciju policije, da Ministarstvo bude potpuno odvojeno od Uprave policije, jer na takav način možemo imati policijsku strukturu koja će profesionalno i nepristrano obavljati poslove”, kazao je.

Dodao je da usvojenim izmjenama policijski komesar sada može biti i samostalni inspektor, što je ekvivalent da pukovnik bude nadređen generalima.

“Imamo zamjerke koje nećemo podržati, jer se radi o političkom utjecaju na rad i policije i komesara, dok ministar postaje ključna figura u operativnom dijelu policije”, naglasio je.

Predsjedavajući Skupštine KS-a Elmedin Konaković (Narod i Pravda) kazao je da u Skupštini postoje dvije grupe političara, jedni koji misle da je stanje u MUP-u KS odlično i da ne treba mijenjati ništa, navodeći za primjer SDA i druge, koji su svjesni da trenutno stanje u policiji, nakon silnih propusta i problema, nije dobro te da je to tim koji nije spreman za ozbiljnije reforme policije.

“Danas imamo prijedloge koji su produkt višegodišnje rasprave u kojima se traži prije svega struka i kompetencija policije, traži se veći civilni nadzor, odnosno da Policijski odbor više ne bude pod kontrolom komesara i traži se rješenje za situaciju u kojoj mi trenutno nemamo adekvatne prijedloge za prvog čovjeka policije KS-a“, istakao je Konaković.

Kazao je da zna da SDA pokušava zadržati potpunu kontrolu policije u KS, jer to velikim dijelom i ima.

Šef Kluba Socijaldemokratske partije (SDP) Igor Stojanović je istakao da će ta dva zakona unaprijediti rad policije u budućnosti, jer postoji mnogo neriješenih slučajeva.

“Imamo sve više policijskih službenika koji građanima daju do znanja da nisu sposobni da obavljaju svoju funkciju. Ova dva zakona uvesti će struku u policiju”, pojasnio je.

Šef Kluba zastupnika Saveza za bolju budućnost (SBB) Zvonko Marić smatra da su usvojeni zakoni napredak u odnosu na prethodni.

U pauzi sjednice Skupštine, Vlada Kantona Sarajevo je usvojila amandmane, koje je Skupština podržala.

Ministar Katica je pojasnio da se usvojeni amandmani odnose na kandidaturu policijskog komesara koji prema izmjenama mora imati čin glavnog inspektora da bi se prijavio na konkurs, zatim na imenovanje načelnika Jedinice za profesionalne standarde te na članove Policijskog odbora u vezi žalbe policajaca na povrijeđena prava.

 

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment