SwissBiHSwissBiH

Utvrđen Nacrt zakona o infrastrukturi prostornih podataka


Autor: Anera

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Nacrt zakona o infrastrukturi prostornih podataka (IPP) Federacije BiH kojim se uređuju pravila za osnivanje, održavanje i razvoj infrastrukture prostornih podataka FBiH, njen sadržaj, kao i uspostavljanje i nadležnosti njenih tijela.

Radi se o skupu tehnologija, mjera, normi, usluga, ljudskih kapaciteta i ostalih faktora koji omogućavaju djelotvorno objedinjavanje, upravljanje, održavanje i dijeljenje prostornih podataka određenih ovim zakonom s ciljem zadovoljenja potreba u FBiH, kao i njihove upotrebe van FBiH.

Osniva se i održava prema Direktivi Evropskog Parlamenta i Vijeća od 14. marta 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Evropskoj zajednici (INSPIRE) i drugim standardima. Obuhvata izvore prostornih podataka, sistem metapodataka, usluge i tehnologije umreženja, sporazume o dijeljenju, razmjeni, pristupu i korištenju prostornih podataka, uslove korištenja, mehanizme koordinacije i nadzora, procese i postupke, Geoportal IPP FBiH i ljudske kapacitete.

Ovim zakonom uvodi se transparentnost i sistemski uređuju nadležnosti nad prostornim podacima, utvrđuju obveznici primjene Zakona – subjekti IPP FBiH kao i teme prostornih podataka na koje se Zakon primjenjuje.

Subjekti IPP FBiH su organi i organizacije federalne uprave, organi i organizacije kantonalne uprave, organi lokalne samouprave, javna preduzeća, pravne osobe kojima je povjereno upravljanje prostornim podacima i pravne osobe koja koriste podatke i servise obuhvaćene IPP FBiH i pružaju usluge javnih servisa na osnovu tih prostornih podataka i koje u nadležnosti i svom djelokrugu, imaju uspostavljanje ili održavanje prostornih podataka.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove definirana je kao Koordinacijsko tijelo IPP FBiH i odgovorna je za njeno efikasno uspostavljanje, korištenje i razvoj.

Osnovna obaveza subjekata IPP FBiH je priprema i ažuriranje podataka, priprema informaciono-komunikacionih sistema prostornih podataka i njihovo uključenje u ovaj sistem FBiH, uz zadržavanje prava intelektualnog vlasništva nad podacima iz nadležnosti svakog od subjekata.

Jednostavnije pregledavanje i preuzimanje podataka iz nadležnosti subjekata IPP FBiH u konačnici će imati za rezultat veću efikasnost tijela javne vlasti u područjima koja su direktno, ili indirektno vezana za prostorne podatke. Primjenjujući princip da se podaci održavaju na najprimjerenijoj razini, pozitivan uticaj odrazit će se i na budžete svih nivoa, jer isti ili sličan set prostornih podataka neće biti potrebno izrađivati i finansirati u nekoliko različitih institucija, nego samo u jednoj, koja će putem IPP FBiH te podatke dijeliti s drugima.

Trenutno je u FBiH područje infrastrukture prostornih podataka regulisano Uredbom o infrastrukturi prostornih podataka FBiH. Kako je ova infrastruktura veoma značajna za privredni razvoj FBiH i proces pristupanja EU, odlučeno je da ovo područje bude regulisano zakonom.

 

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment