SwissBiHSwissBiH

Utvrđen nacrt zakona o poticanju razvoja male privrede u FBiH


Autor: Anera

Cilj Zakona o poticanju razvoja male privrede u FBiH, čiji je Nacrt danas utvrdila Federalna vlada, jeste uređenje principa poticajnih mjera, strategije razvoja, akcionog plana, programa poticaja i njegovog provođenja, te utvrđivanje Vijeća za poticanje razvoja male privrede.

Prema ovom zakonu, subjekti male privrede su fizičke i pravne osobe koje trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka i dobiti, uključujući samoupošljavanje i porodične poslove povezane sa zanatom i drugim djelatnostima, registrovane kod nadležnog organa, bez obzira na oblik organizovanja. Također, trebaju biti samostalni u poslovanju, zapošljavati prosječno manje od 250 osoba godišnje, ostvarivati ukupni godišnji prihod do 97.790.000 KM ili imati vrijednost poslovne imovine do 84.099.400 KM. Pri tome, strani ulagači imaju ista prava i obaveze kao i državljani BiH.

Vijeće za poticanje razvoja male privrede na četverogodišnji mandat imenuje resorni federalni ministar i ono je savjetodavno tijelo Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Zadaci Vijeća su promocija značaja i principa poticanja razvoja male privrede i poticanje njihove realizacije, analiziranje rezultata poticajne politike i predlaganje nadležnom ministarstvu potrebnih mjera za njeno unapređenje, kao i poticanje saradnje između privatnog i javnog sektora u oblasti male privrede.

Vijeće ima četiri člana, od kojih po jednog kandiduju Privredna komora FBiH, Obrtnička komora FBiH, Udruženje poslodavaca FBiH i Savez općina i gradova FBiH.

Višegodišnje iskustvo u primjeni aktuelnog Zakona o poticanju razvoja male privrede pokazalo je da neka rješenja u ovoj oblasti imaju značajne manjkavosti. Stoga je novi zakon pripreman studiozno i kao propis koji će doprinijeti stvaranju ugodnog poslovnog okruženja za malu privredu, kroz unapređenje regulatornog i institucionalnog okvira, čime će biti omogućeno stvaranje kadrovske osnove za izradu strateških dokumenata i akcionih planova.

Trenutno nepostojanje odgovarajućih zakonskih rješenja za posljedicu ima umanjenje potencijala za privlačenje sredstava iz fondova EU i drugih donatorskih fondova, što u konačnici direktno utiče na niske stope rasta subjekata male privrede i otvaranja novih produktivnih radnih mjesta.

Cilj rješenja sadržanih u Nacrtu zakona je da značajno doprinesu razvoju male privrede, povećanju stope otvaranja novih produktivnih radnih mjesta, povećanju potencijala za privlačenje sredstava iz fondova, kao i povećanju učinkovitosti sistema male privrede.

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment