SwissBiHSwissBiH

Utvrđen zakon o građenju: Građani puno lakše do građevinske dozvole


Autor: Anera

Vlada Republike Srpske utvrdila je jučer , na 32. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju.

Najznačajnije izmjene u tekstu zakona se odnose na: stvaranje zakonskog osnova za uvođenje jednošalterskog i elektronskog sistema izdavanja građevinskih dozvola, čime se otklanja mnoštvo pravnih i administrativnih prepreka, a uspostavlja se  jednostavan i efikasan sistem izdavanja građevinskih dozvola, sa minimalnim brojem formalnosti i koraka u postupku i jeftinijim troškovima postupka, čime se povećava konkurentnost tržišta.

Ovim izmjenama će se u potpunosti eliminisati potreba da podnosioci zahtjeva lično posjećuju pojedinačne institucije, što će značajno skratiti vrijeme potrebno za dobijanje dozvole za gradnju, ali i omogućiti značajne finansijske uštede, kako za investitore tako i za nadležne institucije.

Јedna od izmjena u zakonu je i smanjenje broja dokaza koje je investitor do sada bio dužan dostaviti uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, odnosno saglasnosti javnih preduzeća i drugih nosilaca javnih ovlaštenja na glavni projekat koje se daju na osnovu posebnih zakona.

Ove saglasnosti zamijenjene su povećanom ulogom i odgovornošću licenciranih projektanata i revidenata koji imaju stručnu, profesionalnu, materijalnu i moralnu odgovornost za usaglašenost tehničke dokumentacije, tehnička rješenja i kvalitet tehničke dokumentacije za čiju izradu ih je angažovao investitor. S obzirom da revidenti preuzimaju obavezu kontrole projektnih rješenja u skladu sa uslovima i smjernicama datim u lokacijskim uslovima, a što su do sada činila javna preduzeća, to je kod uslova za sticanje licence za reviziju dijela tehničke dokumentacije koja se izdaje fizičkom licu pooštren jedan od uslova za sticanje licence. Takođe, imalo se u vidu i to da postoje i do sada izdate licence, te je s ciljem zaštite stečenih prava propisano da iste ostaju na snazi.

Takođe, dodatno se unapređuje oblast prostornog uređenja i građenja objekata.

Izvršene su korekcije odredbi koje se odnose na postupak donošenja dokumenata prostornog uređenja kako bi se skratile  procedure i jasnije definisao sam postupak. Navedenom izmjenom ni na koji način nije smanjeno ili ugroženo učešće javnosti i zainteresovanih lica, ni kvalitet planskih rješenja, već se samo postiže efikasniji i racionalniji postupak izrade i skraćuju se ukupni rokovi donošenja planova.

Kroz izmjene zakona stvara se pravni osnov za donošenje Strategije energetske obnove zgrada u Republici Srpskoj koju će, u skladu sa propisanim nadležnostima razmatrati i usvajati nadležni organi Republike Srpske.

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment