SwissBiHSwissBiH

Vjetroelektrana “Grebak” 2021. na mreži


Autor: Anera

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić najavio je da će vjetroelektrana “Grebak” u opštini Nevesinje, čija se intenzivna gradnja može očekivati u drugoj polovini naredne godine, biti završena i priključena na mrežu 2021. godine, kao i da će uskoro biti dodijeljena koncesija “Elektroprivredi Republike Srpske” za izgradnju vjetroelektrane “Trusina”.

Đokić je rekao da je danas razgovarano sa predstavnicima firme “Vjetroelektrana Grebak” o realizaciji projekta izgradnje ove vjetroelektrane, ukupne vrijednosti oko 120 miliona KM, te da je na sastanku predstavljen dinamički plan.

On je objasnio da će se ove godine vršiti pripreme koje se odnose na dokumentaciju, saglasnosti, ulazak u postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, te rješavanje izvora finansiranja.

“Ova elektrana će se moći intenzivno graditi u drugoj polovini naredne godine, a završiti 2021. godine i biti priključena na mrežu. Izgradnja vjetroelektrane, snage za sada 50 megavata, veliki je privredni iskorak i opštine Nevesinje i Republike Srpske. Biće to prvi takav vjetropark u Republici Srpskoj”, rekao je Đokić u Nevesinju.

Đokić je dodao da je koncesionar, koji će graditi vjetroelektranu, preuzeo obavezu da će maksimalno angažovati lokalne kapacitete.

“Na ovaj način se okrećemo budućnosti, pokazujemo spremnost da prošlost stavimo iza sebe, okrenemo se životu sa namjermo da zajedno damo doprinos i stvorimo što je moguće više kako za sadašnje, tako i za buduće generacije”, rekao je Đokić.

On je naveo da je inostrani partner u okviru kompanije koja gradi vjetroelektranu “Grebak” sa šireg područja Hamburga, koji je pokazao spremnost da da dobre preporuke za Republiku Srpsku.

Đokić je istakao da je oblast energetike najvažnije strateško razvojno pitanje Republike Srpske, te najavio da će Vlada veoma brzo pokrenuti novi koncesioni postupak i dodijeliti koncesiju “Elektroprivredi Republike Srpske” za izgradnju vjetroelektrane Trusina na području opštine Nevesinje, instalisane snage 50 megavata.

On je naglasio da će to biti dva velika energetska objekta koja će dobiti opština Nevesinje i Republika Srpska, čime se pokazuje maksimalna posvećenost Hercegovini, ali i pruženim šansama razvoja da se maksimalno iskoriste svi izvori energije.

Tehnički direktor firme “Vjetroelektrane Grebak” Miralem Čampara rekao je da će vjetroelektrana imati 14 vjetroturbina po 4,2 megavata, visine oko stotinu metara, a da je isporučilac opreme jedan od najvećih svjetskih proizvođača iz Danske.

“Oni nas za nekoliko dana posjećuju. Vodimo razgovore s njima, tako da bi negdje do kraja godine i imali potpisan predugovor sa njima”, naveo je Čampara.

On je napomenuo da se sve obaveze iz dinamičkog plana na vrijeme izvršavaju, te da vjeruju da će projekat biti završen u skladu sa ugovorom o koncesiji, a to je početak 2022. godine

“Mi preduzimamo sve mjere, uz punu podršku lokalne zajednice, Ministarstva i Vlade, i ubijeđeni smo da će taj rok biti nešto ranije, odnosno da će početak probnog pogona biti urađen krajem 2021. godine, što je otprilike oko pola godine ranije nego što je dinamički predviđeno”, rekao je Čampara.

Investitor Erih Prajsla zahvalio je za podršku koju su dali resorno Ministarstvo i lokalna zajednica.

“Važno je imati političku podršku bez koje sigurno ne bi bili tu gdje smo danas”, rekao je Prajsla, suvlasnik firme “Vjetroelektrana Grebak” koji je sa partnerom Admirom Rahimićem bio na sastanku.

Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović istakao je da je ova opština kao strateški cilj razvoja odredila energetiku, te da smatra da će vjetroelektrane zajedno sa projektom “Gornji horizonti” donijeti dosta dobra ovoj lokalnoj zajednici i cijeloj regiji.

“Zato smo se na konkretan način uključili u proces dobijanja koncesije. Kada je taj proces završen, otvorili smo proces eksproprijacije kroz koji ćemo pomoći investitoru”, rekao je Avdalović.

On je istakao da će, kada vjetropark bude završen, opština svake godine dobijati blizu milion KM od koncesije, te zahvalio Vladi, resornom ministru i onima koji su izrazili interes da ulažu u ovaj kraj.

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment