SwissBiHSwissBiH

Vlada TK ubrzala proces dodjele koncesija


Autor: Anera

Vlada Tuzlanskog kantona i resorna ministarstva kao koncesori uložili su velike napore u proteklom periodu da bi proces dodjele koncesija bio ubrzan, te odnos sa koncesionarima bio dodatno poboljšan.

Današnji informativni sastanak koji je na poziv kantonalnog ministra privrede okupio najveće koncesionare u Tuzlanskom kantonu jedan je od napora u tom smislu. Okvirne teme sastanka bile su visina koncesionih naknada i izmjene dijela zakonske regulative u oblasti koncesija.

Sugestije koncesionara u TK čija većina se, izuzevši rudnike uglja, ponaša u skladu sa ugovorima o koncesiji, dobrodošle su novoimenovanom ministru privrede u Vladi Tuzlanskog kantona, na čiji poziv su se rado odazvali.

Direktor ”Rudara” d.o.o Tuzla Asmir Kadrić smatra da su ovakvi susreti za pohvalu.

“Saradnja vlasti i privrede je poželjna da bi se došlo da željenog ambijenta”, naveo je Kadrić.

Ministar privrede TK-a Asmir Hasić poručio je da želi da Ministarstvo bude privredi na usluzi.

“Da nema šanse da bude do Ministastva kada je u pitanju izdavanje bilo kakve dozvole, uvjerenja ili saglasnosti. To će u narednom periodu biti još bolje, a koncesionari su zadovoljni radom u ovom ministarstvu”, rekao je Hasić.

Problem na koji su koncesionari ukazali na sastanku je potreba izmjene dijela zakonske regulative.

“Ja sam sugerisao da probleme koji oni smatraju da imaju dostave u Ministarstvo kako bi to trebalo izgledati, a mi ćemo uputiti inicijativu, jer je to zakon federalnog nivoa, da se olakša ljudima koji rade u teškim uslovima i pune budžet Tuzlanskog kantona”, istakao je ministar.

Iznesen je i problem visine koncesionih naknada za ležišta mineralnih sirovina u Tuzlanskom kantonu.

“Ležišta nisu iste geneze, nisu istog litološkog stanja s aspekta kvalitete, pa da idemo u tom pravcu da rasteretimo privredna društva koja imaju ležišta visinom koncesione naknade, da ležišta koja imaju manje tržišne uslove budu jefitnija”, naglasio je Kemal Hasanović, u ime JATA group d.o.o Srebrenik.

Vlada TK kao i resorna ministarstva kao koncesori su uložili velike napore u proteklom periodu, kako bi se sam proces dodjele koncesija ubrzao, te odnos sa koncesionarima dodatno poboljšao. Sastanak u Ministarstvu privrede samo je jedan od napora u tom kao i pravcu izmirenja obaveza po osnovu koncesionih naknada, te smanjenja dugovanja određenih koncesionara iako obaveze većine njih, konstatovano je na sjednici kantonalne vlade, u pravilu ne prelaze visine utvrđene za zadnji obračunski period, koje najčešće tek dospijevaju za naplatu.

 

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment

%d bloggers like this: