SwissBiHSwissBiH

Vlada USK: 15. jula sjednica Kolegija o inicijativama za rasterećenje privrede


Autor: Anera

Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić zakazat će kolegij Vlade USK na kojemu će razmatrati inicijative Grupacije poslodavaca USK pri Udruženju poslodavaca Federacije BiH namijenjene rasterećenju privrede i poboljšanju poslovnog ambijenta 15. jula ove godine, a svi zaključci sa Kolegija bit će razmatrani i usvojeni na redovnoj sjednici Vlade USK.

Ovo je zaključak Konferencije “Partnerstvom do boljeg poslovnog ambijenta u Unsko- sanskom kantonu” održane danas u Bihaću.

Grupacija poslodavaca USK pri Udruženju poslodavaca Federacije BiH pripremit će i Vladi dostaviti konkretne inicijative o kojima će se Kolegij i Vlada USK izjašnjavati na tematskoj sjednici.

Radi se o inicijativama za formiranje koordinacionog tijela za parafiskalne namete u USK, donošenje uredbe o procjeni uticaja propisa, zatim izmjene i dopune Poslovnika o radu Vlade Unsko-sanskog kantona te inicijativa za uključivanje reprezentativnih socijalnih partnera na području USK u upravna tijela i programske savjete javnih preduzeća.

Grupacija poslodavaca USK će i Skupštini USK uputiti inicijativu za izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine USK.

Premijer Ružnić naglasio je da se ova Vlada USK želi okrenuti poslodavcima, ljudima koji vode kompanije koje pune budžete i konkretno zaustavljaju odlazak kvalificirane radne snage iz BiH.

“Ovom konferencijom želimo započeti aktivnosti zajedničke saradnje, a danas želimo čuti šta je ono što možemo uraditi za poslodavce, kako da poslovni ambijent učinimo boljim, kako da omogućimo kvalitetnije uvjete za poslovanje. Vi ste ti koji ćete nam reći šta je ono što poslodavci konkretno trebaju i što trebamo znati kako bismo vam pomogli. Za svaku dogovorenu zajedničku aktivnost ćemo odrediti nositelje i precizne rokove za njihovu
realizaciju”, kazao je premijer Ružnić.

Nihad Šušnjar, savjetnik za privredu premijera USK predstavio je presijek aktuelnih privrednih kretanja u USK, koja bilježe rast, ali ne dovoljan i nikako zadovoljavajući.

Kao ilustraciju je naveo primjer izvoza koji na području USK u prošloj godini bilježi rast od 11 posto u odnosu na 2017. godinu, ali u ukupnom izvozu FBiH USK učestvuje sa 4,2 posto.

Ministar privrede USK Nijaz Kadirić naglasio je da su poslodavci i privreda do sada na neki način bili ignorirani.

“Naš cilj je zaista promijeniti ambijent i staviti privredu i privrednike u fokus naših aktivnosti”, naglasio je ministar Kadirić i najavio aktivnosti za poboljšanje poslovnog ambijenta koje Mistarstvo privrede i Vlada USK namjerava poduzeti u narednom periodu.

Predstavnik Grupacije poslodavaca USK pri UPFBiH Edin Ibrahimpašić predstavio je inicijative Grupacije prema Vladi USK, kao i inicijativu 20+5+6 koju je Udruženje poslodavaca FBiH dostavilo Vladi i Parlamentu FBiH.

Kolegiju Vlade USK bit će dostavljena inicijativa za uspostavljanje Koordinacionog tijela za ukidanje i smanjenje parafiskalnih nameta, tijela koje bi radilo na koordinaciji aktivnosti u vezi sa parafiskalnim nametima između Vlade USK, Ministarstva finansija USK, reprezentativnog udruženja poslodavaca sa područja kantona USK sa svim drugim tijelima i institucijama, zatim analizi opravdanosti prijedloga za racionalizaciju, ukidanje ili uvođenje pojedinih parafiskalnih nameta, ažuriranju registra parafiskalnih nameta te izradi zakona o parafiskalnim nametima i
analiza njegove primjene.

Također će poslodavci pokrenuti inicijativu o donošenju uredbe o procjeni uticaja propisa.

Donošenjem ove uredbe, prije donošenja ili izmjena i dopuna određenih propisa na području USK uradila bi se analiza da li postoji potreba za donošenjem novog ili izmjenama i dopunama postojećeg propisa, a odluke bi se donosile na osnovu dokaza i prikupljenih relevantnih podataka koji će poslužiti kao smjerenice za odabir najboljeg rješenja za donošenje propisa ili za poduzimanje nenormativnih aktivnosti i mjera.

Grupacija poslovaca USK pri UPFBiH dostavit će inicijativu za izmjene i dopune Poslovnika o radu Vlade USK, kojima bi Vlada prije usvajanja godišnjeg programa rada Vlade pribavila mišljenje reprezentativnih socijalnih partnera na području USK o sadržaju, programa i planiranim aktivnostima. Inicijativom za izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine USK, Grupacija predlaže imenovanje predstavnika reprezentativnih socijalnih partnera u radna tijela Skupštine USK, pri čemu bi imenovani članovi imali pravo učešća u raspravi bez prava
odlučivanja.

Vladi i Skupštini USK bit će upućena i inicijativa o uključivanju reprezentativnih socijalnih partnera u upravna tijela i programske savjete javnih preduzeća i institucija u kojima postoji interes socijalnih partnera.

 

Izvor: poslovnenovine.ba

Komentar-Kommentar-Comment