SwissBiHSwissBiH

Zatražene energetske dozvole za više solarnih elektrana u FBiH


Autor: NAL

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavilo je na svom sajtu da je nekoliko firmi podnijelo zahtjeve za izdavanje energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana (FNE).

Tako, prozorska firma Solik želi dozvole za tri postrojenja: Solik 10, Solik 11 i Solik 12, instalisane snage od po 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje od po 33,3 MWh. Firma Ramas, takođe iz Rame, želi odobrenje za fotonaponsku elektranu Ramas iste snage i proizvodnje kao prethodne tri.

Božo Krstanović, vlasnik preduzeća Bik iz Mostara takođe želi pustiti u rad solarna postrojenja, i to Bik 1, Bik 2 i Bik 3, snage 22,5 KW i proizvodnje od 33,3 MWh u Grudama. Na istoj lokaciji firma Av Sun želi dozvole za dvije FNE – A Sun i F Sun.

I Etno selo Menjik iz Prozor-Rame želi svoju fotonaponsku elektranu, Menjik 1, snage 20 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 19,94 MWh.

Mostarska firma Marsell ima u planu dva solarna postrojenja: Marsell X i Marsell Y instalisane nazivne snage od po 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje od po 226 MWh.

BV Sunce iz Stoca podiže FNE Cicrina 1, instalisane nazivne snage 150 kW, predviđene godišnje proizvodnje 255,83 MWh i FNE Cicrina 2 od 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje od po 32,43 MWh.

Tešanjski Saračević ulaže u dva solarna postrojenja i traži dozvole za FNE Saračević 1- 150 i FNE Saračević 2- 150, dok je Elektropriveda BiH zatražila produženje energetske dozvole za VE Podveležje, snage 48 MW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 115-119 GWh.

Konjička firma Inghydro podnijela je zahtjev za energetsku dozvolu za izgradnju male hidroelektrane mHE Palež, na vodotoku Paleža, lijeve pritoke u rijeku Ljuta, instalisane nazivne snage 3.485 kW i predviđene godišnje proizvodnje od 12.237 MWh

Izvor: EKapija.ba

Komentar-Kommentar-Comment